Nowe rozporządzenie dotyczące baz danych związanych z obrazowaniem satelitarnym

Nowe rozporządzenie dotyczące baz danych związanych z obrazowaniem satelitarnym

9 kwietnia 2020 roku doszło do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia, które wyszło od Ministra Rozwoju w dniu 23 marca 2020 roku. Opublikowane rozporządzenie dotyczy baz danych, które powiązane są z zobrazowaniem satelitarnym i lotniczym, a także ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju ma wejść w życie po upływie czternastu dni, licząc od dnia ogłoszenia rozporządzenia. W tym przypadku stanie się to dnia 24 kwietnia 2020 roku. I to właśnie tego dnia nowowprowadzone rozporządzenie Ministra Rozwoju zastąpi wcześniejsze rozporządzenie, które wprowadzone zostało przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wprowadzone zostało w życie z dniem 3 listopada 2011 roku.
Na konieczność stworzenia i ogłoszenia nowego rozporządzenia wpływ miał rozwój technologiczny, który doprowadził do zdezaktualizowania się przepisów wcześniejszego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadzonego 3 listopada 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *