Czym zajmują się geoinformatycy?

Czym zajmują się geoinformatycy?

Rozwiązania informatyczne stały się codziennością. Często znacznie ułatwiają nam życie. Nowoczesnych urządzeń używamy między innymi do lokalizowania przestrzeni w jakiej się znajdujemy bądź nawigujemy cel naszej podróży. Praca geoinformatyka opiera się między innymi na wykorzystaniu danych przestrzennych, gdy są tworzone systemy informatyczne. Przeczytaj artykuł i dowiedz się szczegółów.

  1. Właściwie co to jest geoinformatyka?
  2. Gdzie można się nauczyć geoinformatyki?
  3. Praca geoinformatyka – w praktyce

Właściwie co to jest geoinformatyka?

Praca geoinformatyka opiera się na analizie oraz przetwarzaniu danych przestrzennych. Dane te, są wcześniej uzyskiwane przez pomiary przy pomocy narzędzi geodezyjnych, skanerów trójwymiarowych oraz dronów. Praca geoinformatyków to zdobywanie wiedzy na temat zjawisk, jakie zachodzą na Ziemi.

Innymi ich zadaniami jest tworzenie aplikacji, które są oparte o geolokalizacje. Ten zawód wymaga sporej kreatywności. Pewne jest, że geoinformatyk znajdzie prace w wielu branżach. Mnóstwo systemów informatycznych wymaga dostępu do map cyfrowych. Zaczynając od map satelitarnych oraz adresowych, a kończąc na mapach infrastruktury technicznej. Zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają wiedzę z zakresu IT oraz wiedzę geodezyjno – kartograficzną wzrasta z roku na rok.    

Gdzie można nauczyć się geoinformatyki?

Pozyskanie takiej specjalistycznej wiedzy wymaga ukończenia studiów. Poznamy na nich pełny proces, który jest niezbędny do pracy z danymi przestrzennymi. Dowiemy się w jaki sposób pozyskiwać dane, dowiemy się na czym polega wstępne przetwarzanie, przechowywanie, analizy oraz tworzenie systemów informatycznych, które są oparte na zbiorach. Kierunek, który uczy takich zagadnień to na przykład „Geoinformatyka i geostatyka”, które można podjąć na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na takich studiach jest wiele praktycznych zajęć, które są realizowane w postaci warsztatów. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę z obszaru programowania rozwiązań geoinformatycznych oraz z obszaru tworzenia internetowych aplikacji, które służą do analizowania oraz przetwarzania różnych danych przestrzennych. 

Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów z roku na rok bardzo wzrasta. Umiejętność  wykorzystywania danych przestrzennych jest wyjątkową zaletą na rynku pracy i gwarantuje stabilne oraz ciekawe zatrudnienie. Tego typu specjaliści nie muszą się też obawiać o zarobki. Geoinformatyka daje niesamowite możliwości na rynku pracy. Specjalista z geoinformatyki może zająć się analizowaniem niekorzystnych warunków na danym obszarze. Może sprawdzać, jak te czynniki działają na mieszkańców danego terenu oraz monitorować wpływ jakie mają na mieszkańców. Może przewidywać huragany, trzęsienia ziemi oraz skutki klęsk żywiołowych. Geoinformatycy dokonują rozmaitych analiz oraz zarządzają systemami informacji geograficznej., gromadzą informacje o Ziemi oraz wiele innych.   

Praca geoinformatyka – w praktyce

Bardzo wiele zależy od dziedziny w jakiej pracuje geoinformatyk. Jeśli zajmuje się archeologią, to jesgo zadaniem jest na przykład rozplanowywanie wykopów opierając się na zdjęciach lotniczych.  Geoinformatyk pracujący w hydrologii może zajmować się wykrywaniem suszy, zagrożeniami dla raf koralowych. W hydrologii może również zajmować się modelowaniem powodziowym, które opiera się na rozpoznawaniu w jaki sposób rozmieszczenie wielkość budynków wpłynie na nierozpowszechnianie się wody, w momencie powodzi.

Geoinformatycy pracują także w geologii.  Tam z kolei zajmują się przewidywaniem trzęsień czy badaniem innych skutków klęsk, jakie zachodzą na Ziemi. Geoinformatycy znajdują również zatrudnienie w architekturze. Tam zajmują się tworzeniem przestrzennych baz danych czy wizualizowaniem budynków.

Dobry geoinformatyk potrafi również wyciągnąć odpowiednie wnioski, dotyczące optymalnego rozlokowania obiektów handlowych. Potrafi przeanalizować, które obszary są zagrożone powodziami. W kwestii rolnictwa  geoinformatyk pomoże wskazać obszary, które wymagają specjalnego nawożenia oraz nawodnienia.       

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *