Jak zostać geodetą?

Jak zostać geodetą?

Zawód geodety można zaliczyć do zawodów szczególnego zaufania publicznego. Od tych osób, wymagamy wysokiej jakości wykonania usług, zgodnych z obowiązującym prawem oraz wyjątkową starannością. Oczekujemy również odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej.

  1. Jakie są wymagania dla kandydatów na geodetów?
  2. Jakie uprawnienia zawodowe ma geodeta?
  3. Gdzie można odbyć praktyki dla geodetów?
  4. Czym jest wniosek o nadanie uprawnień zawodowych?
  5. Z czego składa się egzamin na geodetę?
  1.   Jakie wymagania dla kandydatów na geodetów?

Osoby, które myślą o zostaniu geodetami, muszą spełnić kilka warunków. Geodeta powinien posiadać wykształcenie wyższe, średnie lub średnie branżowe. W tej branży bardzo ważna jest praktyka, dlatego każdy absolwent studiów magisterskich, powinien posiadać co najmniej rok praktyki. W przypadku ukończenia pierwszego stopnia studiów, takiej praktyki należy odbyć dwa lata. W sytuacji ukończenia szkoły średniej wymagane jest aż sześć lat praktyki. Bardzo ważną sprawą jest posiadanie wiedzy z zakresu przepisów w geodezji i kartografii. 

Innymi istotnymi aspektami jest pełna zdolność do czynności prawnych. Geodeta nie może być karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom.    

  1. Jakie uprawnienia zawodowe ma geodeta?

Uprawnienia zawodowe są niezbędne w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii. Takie uprawnienia są nadawane przez Głównego Geodetę Kraju. Uprawnienia dotyczą między innymi geodezyjnej obsługi inwestycji, geodezyjnych pomiarów podstawowych czy geodezyjnego urządzania terenów rolnych oraz leśnych. Samodzielny geodeta zajmuje się również rozgraniczaniem oraz podziałami nieruchomości, a do tego sporządzeniem  dokumentacji do celów prawnych. Uprawnienia zostały wyszczególnione w  Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

  1. Gdzie można odbyć praktyki dla geodetów?

U osoby posiadającej uprawnienia można odbyć swoją praktykę zawodową. Rozpoczęcie praktyki uznaje się w sytuacji, gdy osoba przystąpi do wykonywania prac geodezyjnych bądź kartograficznych. 

Praktyka nie może odbyć się przed otrzymaniem dziennika praktyk. Każdy dzień należy  dokładnie odnotowywać, gdyż takie wpisy odzwierciedlają prace geodezyjne oraz jej rezultaty. Należy zapisywać daty poszczególnych prac geodezyjno – kartograficznych. Następnie wpisy powinny być potwierdzane przez osobę, która jest odpowiedzialna za praktykę oraz posiada niezbędne uprawnienia. W czasie praktyki zawodowej, powinny być przeprowadzone prace oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne. Dokładne informacje można zdobyć przez przeczytanie odpowiedniego rozporządzenia. Ważną kwestią jest również to, że praktyka zawodowa jest zalicza w sytuacji, gdy nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż pięć lat.    

  1. Czym jest wniosek o nadanie uprawnień zawodowych?

Każdy zainteresowany zdobyciem specjalnych uprawnień, powinien zgłosić się do Urzędu Geodezji  i Kartografii. Należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie kartografii oraz geodezji. Można to zrobić osobiście bądź pocztą. We wniosku należy podać szczegółowe dane. Trzeba też dołączyć informację na temat dokonania opłaty skarbowej, dwa zdjęcia oraz dziennik odbycia praktyk zawodowych.    

  1. Z czego składa się egzamin na geodetę?

Do egzaminu zawodowego mogą przystąpić osoby, które pozytywnie zaliczyły praktyki zawodowe.   Jest to weryfikowane przez specjalną komisję. Egzamin składa się z dwóch części, są nimi część  pisemna oraz ustna. Do części ustnej, może podejść każdy, kto zdał część pisemną. 

Egzamin odbywa się przed  Komisją Kwalifikacyjną ds. uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Pozytywnie zaliczony egzamin uprawnia do otrzymania prawa wykonywania zawodu. 

Dokument, który potwierdza zdobyty kwalifikacje to świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji oraz kartografii. Jest ono wydawane przez Głównego Geodetę Kraju.  Geodeta, który otrzyma świadectwo jest umieszczany w rejestrze Głównego Urzędu Geodezji oraz Kartografii. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *