Jak przebiega tyczenie budynków?

Jak przebiega tyczenie budynków?

Tyczenie budynku jest jednym ze standardowych działań geodety. Budowę dowolnego budynku na konkretnej działce zawsze realizuje się w oparciu o wcześniej sporządzony projekt. W jaki sposób przeprowadzić ten proces od podstaw? Na co zwrócić szczególną uwagę w toku jego realizacji?

  1. Lokowanie budynku a plany
  2. Kto i kiedy, czyli uprawnienia do tyczenia budynku
  3. Tyczenie budynku krok po kroku

Szczegółowych wskazówek na temat tyczenia budynku należy poszukiwać w dokumentacji projektowej, która zawiera szczegółowy plan wraz z zaznaczonymi granicami działki oraz innych naniesień, w tym budynków, drzew, studni i innych elementów zagospodarowania terenu. Na tej podstawie wykonuje się tyczenie budynku.

Lokowanie budynku a plany

Zdarzają się sytuacje, gdy przebieg fundamentów wyznacza się na działce, na której nie ma żadnych punktów odniesienia ułatwiających sytuowanie budynku. Co wówczas zrobić? Z pewnością nie należy posiłkować się wyłącznie własnym wyczuciem, gdyż takie działanie mogłoby się skutkować konstrukcją daleką od ideału. Problemem nie jest tylko brak estetyki, ale również odchylenia od pionu i poziomu, które osłabiają nośność murów. Co wówczas zrobić?

Kluczem jest właśnie precyzyjne tyczenie budynku. Podstawowym celem tego procesu jest dokładne wpasowanie domu albo innego obiektu w przestrzeń wyznaczoną na planie. Nowoczesne metody pomiaru gwarantują, że obiekt będzie miał równe ściany, a kąty zaplanowane jako proste rzeczywiście zmieszczą się dokładnie w 90 stopniach.

Kto i kiedy, czyli uprawnienia do tyczenia budynku

Wyznaczenie idealnych linii i kątów prostych nie jest zadaniem łatwym i w zasadzie nie jest możliwe bez specjalistycznych przyrządów, wiedzy, umiejętności. Zgodnie z przepisami tyczenie budynku może być wykonywane jedynie przez geodetę, który może poszczycić się uprawnieniami określonymi w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Udział geodety w przedsięwzięciu jest konieczny wówczas, gdy postawienie obiektu związane jest z uzyskaniem zezwolenia na budowę. Tyczy się również budynki mieszkalne jednorodzinne, które są w całości stawiane na działce, dla której został wykonany projekt. Wyznaczenia wymaga również wskazanie przebiegu przyłączy gazowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Tyczenie budynku krok po kroku

Jak przebiega geodezyjne tyczenie budynków?

W pierwszej kolejności specjalista wyznacza punkty narożne obiektu, a następnie wskazuje główne osi naziemne i podziemne. Może odbywać się to na dwa sposoby: metodą kołkową – prostszą, ale mniej dokładną, albo metodą ław ciesielskich bądź drutowych. W każdym przypadku geodeta najpierw wyznacza na działce punkty charakterystyczne, a później zaznacza je w terenie i na planie budowy.

W przypadku ław ciesielskich dodatkowo sytuuje się poza obrębem fundamentów kołki i poprzeczne deski. W deski wbija się gwoździe, a pomiędzy nimi rozciąga sznurek lub drut wyznaczający przebieg fundamentów.

Aby wszystkie działania były poprawne, kluczowe jest uwzględnienie rozmaitych elementów. Jako przykład wystarczy wymienić odległości od granicy działki: to 3 metry w przypadku ścian bez okien i 4 metry, gdy ściany mają okna lub drzwi. Taka zasada dotyczy sytuacji, gdy dom jest lokowany równolegle do granicy. Przy innym usytuowaniu dystans zwiększa się do najbliższej zewnętrznej krawędzi okien lub drzwi.

Ważne, aby tyczenie budynku zostało dokumentowane szkicem wykonanym przez geodetę oraz wpisem do dziennika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *