Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku – geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza

Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku – geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza

Po zakończeniu budowy warto pamiętać, że to niestety jeszcze nie koniec formalności, a korzystanie z nowo wybudowanego obiektu będzie możliwe dopiero po złożeniu stosownych dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek ten jest ustalony w art. 54 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego. Mówi on o tym, że do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Kiedy i w jakim celu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?

Wykonywana jest ona po zakończeniu budowy. Jej celem jest zebranie aktualnych danych dotyczących rozmieszczenia budynków, a także poszczególnych elementów zagospodarowania działki takich jak podjazdy, parkingi czy alejki.Inwentaryzacja powykonawcza określa także przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne oraz gazowe, w zależności od tego, jakie znajdują się na danym terenie.

Po przeprowadzeniu przed geodetę pomiarów inwentaryzacyjnych otrzymujemy dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Na jej podstawie możliwe jest naniesienie budynku na odpowiednią mapę oraz aktualizacja baz systemu informacyjnego o obiektach budowlanych.

Kto wykonuje inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?

Do wykonania takich pomiarów niezbędny jest geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe:

  • Z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji

Czym jest pomiar bieżący?

Pomiar bieżący dotyczy tych obiektów, które po zakończeniu budowy nie są widoczne tzn. Wszelkiego rodzaju sieci wodociągowe, gazowe itd. Wszystkie elementy, które znajdują się pod ziemią.

W takich przypadkach powinny zostać zinwentaryzowane przed zakryciem. Tylko w ten sposób możliwe będzie dokładne pokazanie ich przebiegu na mapie geodezyjnej.

Sieci, które naniesione są na mapę geodezyjną powinny być zgodne z mapą projektową. Dopuszczalne są niewielkie ustępstwa na poszczególnych terenach, jednak co do zasady istniejąca sieć powinna pokrywać się z tą zaplanowaną.

Mapa, która powstanie po przeprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej jest podstawą do wydania przez poszczególne urzędy dokumentów, które niezbędne są do złożenia wniosku o odbiór budynku. Chodzi tutaj o:

  • Protokół odbioru przyłącza wodociągowego
  • Protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej

Czym jest pomiar końcowy?

Pomiaru końcowego dokonuje się w ostatnim etapie, kiedy to wszystkie obiekty są już wybudowane. Geodeta, który uprawniony jest do wykonania tego typu pomiarów sporządza mapę oraz określa czy obiekt budowlany jest całkowicie zgodny z pierwotnym projektem.  Powstała mapa jest niezbędna do dalszej dokumentacji. Kopie takich map powinny trafić zarówno do inwestora jak i kierownika budowy, a także do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek ten potrzebuje mapę do naniesienia zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Jaki jest czas sporządzenia map oraz koszt ?

Czas realizacji zawsze jest uzależniony od wielkości inwestycji, jednak w przypadku domu jednorodzinnego wynosi przeważnie od 14 do 21 dni. Na ostateczny czas realizacji ma wpływ także sprawność działania organów administracyjnych.

Koszt sporządzenia dokumentacji ustalany jest zawsze indywidualne. Jego cena zależy od wielkości inwestycji, jednak zawsze podawana jest z góry na podstawie przedstawionej dokumentacji takiej jak projekt budowlany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *