Czym zajmuje się geodeta na budowie?

Czym zajmuje się geodeta na budowie?

  • Kim jest geodeta?
  • Co należy do zadań i obowiązków geodety na budowie?
  • Kiedy należy rozpocząć współpracę z geodetą?

Przeciętny człowiek zazwyczaj wie o istnieniu takiej dziedziny, jak geodezja. Niemniej jednak z reguły ma mgliste pojęcie na temat pracy geodety i stojących przed nim zadań. Sytuacja ta musi ulec zmianie, kiedy z przeciętnego człowieka staje się inwestorem i rozpoczyna budowę domu. Geodeta jest bowiem jednym z niezbędnych specjalistów w tym zakresie. Czym będzie zajmował się na budowie i kiedy należy rozpocząć z nim współpracę? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Kim właściwie jest geodeta?

Geodeta jest osobą, która – w dużym uproszczeniu – zajmuje się wszelkiego rodzaju pomiarami lądowymi. Współcześnie specjalistą w dziedzinie geodezji i kartografii może zostać osoba, która uzyskała stosowne uprawnienia zawodowe, o czym mówi rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Uprawnienia zawodowe wydawane są natomiast przez Głównego Geodetę Kraju i umożliwiają wykonywanie zawodu w pełnym zakresie. Geodetę bardzo często można spotkać z jego nieodłącznym atrybutem – maszyną pomiarową, przy drogach lub na działkach. Ponadto geodeci odpowiedzialni są za wykonywanie wszelkiego rodzaju map oraz sporządzanie dokumentacji. Do ich zadań należy także prowadzenie ewidencji gruntów, urządzanie terenów leśnych lub rolnych, sporządzanie opisów rzeźby terenu i bogactw mineralnych. Geodeta jest niezbędnym specjalistą również na prowadzonych przez prywatnych inwestorów budowach (głównie domów jednorodzinnych). 

Geodeta na budowie – co należy do jego zadań i obowiązków?

Proces budowy domu jednorodzinnego wymaga wsparcia specjalistów z różnych dziedzin na różnych jej etapach. Geodeta jest potrzebny już w tej najwcześniejszej fazie. Pierwszą wykonywaną przez niego czynnością jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Rzeczona mapa jest potrzebna do tego, by złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (dołącza się ją do pozostałych dokumentów). Kolejnym zadaniem geodety na budowie jest wytyczenie budynku na działce oraz jej granic. Co więcej – geodeta jest niezbędny także już po zakończeniu budowy. Sporządza on wówczas inwentaryzację powykonawczą. Geodeta pracuje z użyciem narzędzi, do których należy przede wszystkim urządzenie, zwane tachimetrem. Niekiedy specjalista wspomaga się GPS-em, lecz nie jest to niezbędne urządzenie. Dobrze, jeśli geodeta ma doświadczenie w pracy na określonym terenie i zajmował się już wcześniej dokonywaniem pomiarów na pobliskich działkach – zdaje sobie on wówczas sprawę z uwarunkowań terenu, co ułatwia pracę. 

Współpraca z geodetą – kiedy należy ją rozpocząć?

W przypadku budowy domu jednorodzinnego geodeta jest tym specjalistą, z którym inwestor ma właściwie najwcześniejszy kontakt. Wynika to z faktu, że potrzebuje stosownej mapy już przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z tym współpracę z geodetą warto zacząć, jak najwcześniej, by bez stresu sporządzić mapę dla celów projektowych, a potem złożyć ją w zaplanowanym terminie. Należy bowiem pamiętać, że sporządzona przed geodetę mapa musi przejść weryfikację i zostać zatwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Proces ten może potrwać nawet kilka tygodni. Na bazie omawianej mapy będzie następnie pracował architekt, opracowując projekt zagospodarowania działki i projekt budowlany. Po zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do działania znów przystępuje geodeta, by wytyczyć budynek na działce. Inwentaryzacja powykonawcza jest natomiast zadaniem, polegającym na weryfikacji faktycznego posadowienia budynku i czy zostało to wykonane zgodnie z pierwotnym wytyczeniem. Na mapę zostaje wówczas naniesiona sieć podłączonych w procesie budowy mediów. Po przejściu wszystkich tych procesów budynek może zostać oddany do użytku. Jak zatem widać – geodeta jest specjalistą, który będzie niezbędny na poszczególnych etapach budowy, a współpracę z nim warto rozpocząć tak wcześnie, jak to możliwe.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *