Co to jest wykaz synchronizacyjny?

Co to jest wykaz synchronizacyjny?

Wykaz synchronizacyjny to dokument, którego przygotowanie należy do zadań geodety z uprawnieniami. Tego typu dokument może być niezbędny do uzyskania decyzji od burmistrza lub prezydenta miasta związanej z podziałem nieruchomości.

1. Informacje na temat wykazu synchronizacyjnego

2. Po co stosuje się wykaz synchronizacyjny?

3. Z czego mogą wynikać rozbieżności w oznaczeniach?

Przygotowanie wykazu synchronizacyjnego zleca się między innymi w sytuacjach, w których w katastrze nieruchomości podano inne oznaczenia lub metraż niż w księdze wieczystej.

Informacje na temat wykazu synchronizacyjnego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku określa, że oprócz protokołu przyjęcia granic nieruchomości oraz wykazu zmian gruntowych, czynności dotyczące podziału nieruchomości można udokumentować również wykazem synchronizacyjnym. Dokumenty te należy zamieścić w operacie podziału nieruchomości. Całość powinna trafić do ośrodka zanim zostanie wydana decyzja w sprawie zatwierdzenia podziału. Należy pamiętać, że wykaz synchronizacyjny nie jest oddzielnym dokumentem. Zanim będzie można dokonać zmian w oznaczeniu nieruchomości konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji w tej sprawie. Wynika to również z tego, że wykaz synchronizacyjny nie został wymieniony w załączniku numer pięć, który został dołączony do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w dniu 29 marca.

Po co stosuje się wykaz synchronizacyjny?

Zlecając doświadczonemu geodecie wykonanie wykazu synchronizacyjnego można ujawnić w dziale I księgi wieczystej informacji, które są zgodne z operatem ewidencji gruntów i budynków. Zastępuje się nimi nieaktualne wpisy. Konieczność przygotowania wykazu synchronizacyjnego najczęściej wynika z rozbieżności. Dla wielu osób zaskoczeniem może być jednak to, dlaczego w ogóle doszło do takich błędów, skoro od wielu lat urzędnicy pilnują, aby wszystkie oznaczenia zawarte w księgach wieczystych odpowiadały tym, które znajdują się w ewidencji gruntów oraz budynków.

Z czego mogą wynikać rozbieżności w oznaczeniach?

W praktyce jednak rozbieżności występują często i czasami przez wiele lat można nie zdawać sobie sprawy z tego problemu. Najczęściej występujące błędy związane są z nieprawidłowym oznaczeniem samej nieruchomości oraz z jej powierzchnią. Jedną z popularnych przyczyn takich rozbieżności są modernizacje ewidencji gruntów. Wielokrotnie wiążą się one z tym, że nieruchomość została podzielona. Warto również mieć na uwadze fakt, że podczas zaborów powierzchnię podawano w stopach kwadratowych, natomiast aktualnie ewidencjonuje się ją w hektarach z zachowaniem dokładności do jednego metra. Tym samym przy przeliczaniu powierzchni łatwo można było popełnić błąd. Nawet najnowocześniejsze systemy nie wyeliminują czynnika ludzkiego, który jest szczególnie narażony na błędy.

Nawet jeżeli w przypadku twojej nieruchomości doszło do pomyłki, nie powinieneś wpadać w panikę, szczególnie że taki problem można obecnie łatwo rozwiązać. Wystarczy zatrudnić geodetę i poprosić go o wykonanie wykazu synchronizacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *